🔹هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران بدون تورم، حدود ۲۲ میلیون تومان می‌شود. صولت مرتضوی، وزیر کار دولت سیزدهم بدون توجه به این موضوع حداقل حقوق کاگری را حدود ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد،. یعنی نصف هزینه سبد معیشت.

دیدگاهتان را بنویسید