⏺ تبلیغات غیرواقعی نمی تواند این حقیقت را پنهان کند که پوتین به هیچ یک از اهداف استراتژیک خود دست نیافته است.

⏺او مدعی است که ناتو تمام تلاش خود را انجام می دهد تا اوکراین را در ائتلاف قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید