‼️در فساد سیستماتیک، صاحبان قدرت از رانت و فساد تغذیه می‌کنند و قانون و نهادهای ناظر هم حمایت می‌کنند. مافیای جمهوری اسلامی، ایران را دچار فساد سیستماتیک کرده و با دشمنی با شفافیت، ثروت ملی ما ایرانیان را غارت می‌کند. دشواری نجات ایران زیبای‌مان به دوش ما ملت ایران است. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ما را تشویق می کند تا مو را از ماست بکشیم و با تاباندن نور بر تاریکی دخمه‌های فساد، مفسدان را عریان در برابر افکار عمومی قرار دهیم تا دست ملت ایران در گرفتن حقش پر تر از همیشه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید