حوزه علمیه امام خمینی در بیانیه‌ای گفت کاظم صدیقی خود سند انتقال مالکیت ملک ۴۲۰۰ متری در شمال تهران را امضا کرده اما مامور انجام کار «اساسنامه‌ای با عنوان غیرتجاری اما با شرح وظایف تجاری و با سهام افراد حقیقی ثبت کرده بود» و اکنون «بعد از اطلاع از تخلفات صورت گرفته در تحریف اساسنامه و جعل امضاء، دستور بازگشت زمین به حوزه صادر شده و در حال انجام است.»

این در حالی است که آقای صدیقی در یک مصاحبه تلویزیونی و همچنین در نامه‌ای به دادستانی گفته بود که از ماجرای انتقال مالکیت این زمین اطلاعی ندارد و سند انتقال را امضا نکرده و امضای او «جعل شده است.»

دیدگاهتان را بنویسید