سلمان سامانی، مزدور صادراتی جمهوری اسلامی و قائم‌مقام وزیر کشور دولت روحانی با حکم دادگاه مهاجرت کانادا از این کشور اخراج خواهد شد.

پیشتر، اداره مهاجرت و پناهندگان کانادا، دستور اخراج مجید ایرانمنش، مدیرکل معاونت علمی و فناوری سابق ریاست جمهوری حکومت خامنه‌ای را صادر کرده بود.

سلمان سامانی، در کمیسیون مهاجرت و پناهندگی کانادا مدعی شده بود که از دستور رئیس خود به نیروهای پلیس برای کشتار معترضان در سال ۹۸ “بی‌اطلاع” بوده است.

در حال حاضر پرونده دستکم ۹ فرد ایرانی دیگر به اتهام وابستگی به جمهوری اسلامی برای اخراج از کشور کانادا در دست بررسی قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید