◀️ تعداد مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات در ایران با کل مرگ‌ومیر تصادفات رانندگی در اتحادیه اروپا با ۲۷ کشور و جمعیت ۴۵۰ میلیون نفری برابری می‌کند!

◀️ به‌نظر می‌رسد کاهش کیفیت شدید خودروها در کنار افزایش تعداد خودرو و خطاهای انسانی، نقشی زیاد در این جهش آماری دارد که البته به گفته متخصصان این حوزه، خودروسازان بیش از دیگران در این روند مقصر هستند.

◀️ در مسافرت‌های نوروز مراقب خود و خانواده‌تان باشيد

دیدگاهتان را بنویسید