حجت الاسلام کاظم صدیقی در خرداد سال ۹۴ فرمودند: “تحریم ها برای ایران نعمت است”
گروتسک یعنی همین:
یعنی جایی که قانون اتوریته خود را از دست داده و توسط کارگزاران خود به سخره گرفته می‌شود. در تاریخ خواهند نوشت در برهه ای از تاریخ ایران افرادی به قدرت رسیده بودند که:
– مردم را به مقاومت در برابر فشارهای بیگانه دعوت می‌کردند اما خود با حقوقهای نجومی در خانه های آنچنانی زندگی می‌کردند.
– اینترنت و فضای مجازی را فیلتر می‌کردند و فرزندشان تجارت فیتلرینگ می‌کردند.
– علیه آمریکا و اروپا تندترین شعارها را می‌دانند اما فرزندانشان ساکن اروپا و آمریکا بودند و تابعیت کشورهای غربی را داشتند.
–  دله دزد را آفتابه به گردن انداخته و در شهر می چرخاندند اما به خاطر حفظ حرمت و آبروی اختلاسگر نام اختصاری او را می‌گفتند.

دیدگاهتان را بنویسید