پذیرش رشته رادیولوژی دانشگاه بزرگ Yale آمریکا دیروز اعلام شده است. از پذیرفته شدگان سه نفر از علوم پزشکی تهران که احتمالاً از نخبه‌های ایران هستند. فقط در یک رشته در یک دانشگاه. پذیرش تخصص در آمریکا راحت نیست.

دیدگاهتان را بنویسید