🔹این سرنوشت ملتی است که با طناب پوسیده یک رهبر فاسد و‌ متوهم به داخل چاه برود.

جمهوری اسلامی به حماس گفت، بروید حمله کنید من هستم. نترسید.

دیدگاهتان را بنویسید