نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر، زندانی سیاسی و برنده نوبل صلح سال ۲۰۲۳ طی پیامی نوروزی نوشت: “از پشت میله‌های زندان، بهار دلنشین و عید نوروز را به نشان و امید پایان دادن به رژیم دینی استبدادی و استقرار دموکراسی، آزادی و برابری به همه‌ی مردم ایران و جهان تبریک و شادباش می‌گویم.”

وی در ادامه پیام خود خطاب به مردم ایران، چنین نوشت:

هموطنان عزیز
زمستان دیگری طی شد و فصل رویش دگری از راه رسید. این تغییر باشکوه و باعظمت، نشان از وجود و تداوم زندگی دارد.

ما مردم ایران نیز گرچه سرمای ظلم، تبعیض و جنایت‌های ۴۵ ساله‌ی رژیم استبدادی دینی را بر جان و روح و روان مان حس کرده‌ایم، اما با خواستی تزلزل‌ناپذیر و مبتنی بر آموخته‌ها و ارزش‌هایمان، فصل نو و رویشی ریشه‌دار را رقم زده و به بار خواهیم نشاند و ریشه‌ی ظلم، تبعیض، فساد و جنایت را خواهیم خشکاند. طبیعت، رویش بهار را و تاریخ این سرزمین رویش آزادی، برابری و دموکراسی را می‌زید و شهادت می‌دهد.

نرگس محمدی
زندان اوین

دیدگاهتان را بنویسید