اتحادیه اروپا برای «اطمینان بخشیدن» به کشاورزان و اعضای شرقی، بر غلات روسیه و بلاروس تعرفه وضع خواهد کرد.

این اولین محدودیت در محصولات غذایی پس از تهاجم روسیه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید