امسال یهو ریختند اماکن تاریخی رو نارنجک زدن، عجیبه! این همه ایران‌ستیز نداشتیم که در یک روز به صورت اتفاقی اون هم در هفته آخر سال این اتفاقا بیوفته!
↩️ افراد ‌ناشناس با نارنجک به آرامگاه شاعران تبریز هم صدمه وارد کردند.

دیدگاهتان را بنویسید