⏺اولین واگن پزشکی که مشابه آن در جهان وجود ندارد، در ابتدای مارس 2022 در اوکراین ساخته شد. در آن زمان هیچ نقشه و مستندات فنی وجود نداشت، اما نیاز زیادی به چنین خودروهایی وجود داشت. کارگران و پزشکان راه آهن اولین خودروی این چنینی را ظرف 4 روز تبدیل کردند.

⏺منبع تغذیه از ژنراتور، همه خودروها کاملاً مستقل هستند و مجهز به دستگاه‌های تهویه مصنوعی ریه، انتقال خون، مانیتورهای قلبی، آسپیراتور و سایر تجهیزات پزشکی هستند. حتی ماشین های احیا با ایستگاه های اکسیژن وجود دارد، در برخی از ماشین ها می توان در حین حرکت قطار، مداخله جراحی انجام داد.

⏺یوهن لیاشچنکو، رئیس هیئت مدیره اوکرزالیزنیتسیا، گفت: امروز تعداد واگن هایی که در تخلیه پزشکی شرکت دارند 62 واگن است.

⏺کارگران راه آهن اوکراین تا پایان سال 8 واگن دیگر را برای نیازهای تخلیه پزشکی تبدیل خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید