◀️ عصر ایران تصاویری از معضلات و مشکلات کشور منتشر کرد و نوشت: دوربین به دست‌ها و حامیان آنها در دولت و مجلس، از سوژه‌های زیر هم عکاسی کنند و بدانها بها دهند راه دوری نمی‌رود؛ حتما که نباید سوژه عکاسی‌شان خانم‌های جوان بی‌حجاب باشد.

دیدگاهتان را بنویسید