🔹وطن‌پور عضو اتاق بازرگانی درباره افزایش مصرف چشمگیر مکمل‌ها در ایران تاکید کرد:‌ مصرف مکمل‌ها در ایران بسیار افزایش پیدا کرده‌ است. با توجه به اینکه تغذیه مردم با مشکلاتی مواجه شده نیاز به مصرف مکمل‌ها هم بیشتر می‌شود.
🔹مردم در آزمایشات خود متوجه کاهش و ضعف برخی از ویتامین‌ها و … در بدن می‌شوند و نسبت به جبران آن با انوع مکمل‌ها می‌کنند و باید توجه داشت که جبران این کمبود‌ها با انواع مکمل‌ زمانبر بوده و به یک مصرف مستمر نیاز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید