بیزینس اینسایدر نوشت:
توزیع میلیونرها در جهان کاملا ساختاری متمرکز دارد و آمریکا به تنهایی میزبان بیش از 40 درصد این افراد است.
10 کشوری که بیشترین تعداد میلیونر را دارند:
1-آمریکا
2- چین
3- ژاپن
4- انگلیس
5- آلمان
6- فرانسه
7- ایتالیا
8- کانادا
9- استرالیا
10- اسپانیا

دیدگاهتان را بنویسید