پذیرش واقعیت،گام اول رهایی از تله فقر است.

نارنجک چهارشنبه‌سوری وسط کتیبه گنجنامه همدان.

دیدگاهتان را بنویسید