مردی از اهالی کشور چکسلواکی با نیم قرص نان در دست، در دهه ۱۹۶۰ مقابل دوربین ژست گرفته است؛ بنر پشت سر او که روی دیوار نصب شده، ترجمه جالبی دارد:
«سیاست حزب کمونیست چکسلواکی، ایجاد بهشت برای انسانهاست» چقدر این شعار آشناست…

دیدگاهتان را بنویسید