ستاد انتخابات در تازه‌ترین جدول خود بدون ارائه تعداد واجدین رای، کل آرای داده شده، آرای صحیح و آرای باطه، فقط درصد میزان مشارکت در استان‌ها را ذکر کرده است. طبق این جدول، استان تهران با ۲۶ درصد کمترین مشارکت را داشته است. این در حالیست که در آمارهای قبلی که خبرگزاری دولت منتشر کرده بود درصد مشارکت در تهران ۳۴ درصد اعلام شده بود!

دیدگاهتان را بنویسید