بعد از حاشیه های فراوان ری را برقی با خروجی اگزوز این بار تصاویری از خودروی اطلس برقی سایپا با باک بنزین در فضای
مجازی منتشر شده است.
البته اینها اولین گاف خودرو سازان ایرانی در زمینه خودروهای برقی نبوده و در نمایشگاههای پیشین خودرویی نیز مثال هایی از محصولاتی همچون تا را به چشم میخورد که این شرکت صرفاً با

چسباندن نام برقی محصول جدیدی را رونمایی کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید