بعد فرمانده سپاه حفاظت انصار المهدی، که وظیفه حفاظت از اون مجموعه طویله بزرگ رو به عهده داره، تماس میگیره با یگان ویژه تهران، اونام اومدن این گوسفندا رو تا میخوردن زدن.

جوری که ده بیست تا نر و ماده ساندیسی و فاطی کماندو طالبانی سر و کله شون زخمی شده و بردنشون بیمارستان.

دیدگاهتان را بنویسید