این اپ از ۱۴۰۰ در اختیار آزارگران قرار گرفت. آنها بعد از احراز هویت، بی اجازه از دیگران عکس می‌گیرند و برای مجریان این اپ ارسال می‌کنند.

همین تصویر رو بشمارید: ما در قم ۹ به ۱ هستیم. در شهرای بزرگ ۲۰ به ۱ و در تهران ۳۰ به ۱. این خوبه یادمون باشه.

دیدگاهتان را بنویسید