📝 روزنامه کیهان نوشت:
◀️ هنگامی که روحانی برای گرفتن گوشی خود می‌رود، آن زن ضربه دیگری به صورت روحانی می‌زند و عمامه‌اش بر زمین انداخته می‌شود.

◀️ او فقط وانمود کرده که عکس می‌گیرد، فیلم را کی بیرون داده؟ خط خبری که موساد فرمانش را داد و سپس پادو‌های داخلی اسرائیل به صف شدند.

◀️ آن زن، مادر کودک حاضر در فیلم نیست؛ خاله اوست.

دیدگاهتان را بنویسید