🗣 حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: می‌گویند تذکر مستقیم موجب تنش و چالش می‌شود، در قانون آمده است که هر کسی بابت تخلف قانونی مراجعه کرد این را گزارش کنند و این آقا هم احساس تکلیف کرد عکس را می‌گیرد که آن را به مراکز مربوط ارجاع دهد و آن خانم هم ناراحت شد زیرا از قوانین خبر ندارد. نمی‌توانیم که مصالح کشور را فدای دوقطبی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید