رویترز گزارش داد که پیش‌نویس نتیجه نشست هفته آینده سران اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد که رهبران این اتحادیه آماده می‌شوند تا “تدابیر جدید و قابل توجه” علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند.

در این گزارش اشاره شده که این تدابیر تازه در ارتباط با گزارش‌هایی است که می‌گویند جمهوری اسلامی ممکن است موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده علیه اوکراین ارسال کند.

رویترز بخشی از متن این پیش‌نویسی را منتشر کرده که در آن آمده است “شورای اروپا از طرف‌های سوم می‌خواهد که فوراً ارائه حمایت مادی از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین را متوقف کنند.”

همچنین، در پیش‌نویس نتیجه‌گیری این نشست که اوایل فروردین سال آینده (۲۱-۲۲ مارس) برگزار می‌شود، تاکید شده “این گزارش‌ها که جمهوری اسلامی ممکن است موشک‌های بالستیک و فناوری مربوط به آن را برای استفاده علیه اوکراین به روسیه منتقل کند، بسیار نگران‌کننده است.”

دیدگاهتان را بنویسید