✍️امیر دبیری‌مهر: ننگ در کار روزنامه نگاری این است که از مالیات مردم حقوق و امکانات دریافت کنی و دلار ۵٨٠٠ تومانی را پیراهن عثمان کنی اما در قبال دلار ۶١ هزار تومانی که کمر مردم را شکسته سکوت کنی و شرم آنجاست که ادعای دینداری و تقوا هم داشته باشی. واقعا برای نفهمیدن مخاطب این جماعت فریبکار هیچ حجتی باقی نمانده جز فهمیدن و اگاهی

این پست دارای 2 دیدگاه است

 1. محمود

  ابی (ابراهیم حامدی) مرتیکه قرمساق بی شرف دیوث جاکش حرامزاده مادرقحبه

 2. مهراب

  میشی و بزی به راهی روان بودند تا به جوی آبی رسیدند

  میش پیش قدم شد و دورخیزی کرد و از جوی آب پرید..

  پریدن میش همانا و بالا رفتن دنبه و پیدا شدن عورتش همان !

  بز که شاهد ماجرا بود و چشمش به عورت میش افتاد فریاد سر داد که : دیدم دیدم دیدم ..

  میش نگاهی به بز انداخت و گفت : ما به عمری عورت تو را دیدیم و دم نزدیم تو به یک نگاه فریاد بی آبرویی سر دادی ؟

دیدگاهتان را بنویسید