مرد جوان افغان معروف به شیطان لویزان که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، ده دختر و زن ایرانی را قربانی نیت شیطانی خود کرده بود به اعدام محکوم شد. یکی از قربانیان دختر دانش‌آموزی بود که در مسیر مدرسه در دام این متهم گرفتار شد. متهم سر زنان را به زمین می‌کوبید تا مقاومت نکنند.

دیدگاهتان را بنویسید