سخنگوی فراجا:
⏺اینترپل جهانی اعلان قرمز امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی را صادر کرد.

⏺با توجه به مطالبات رسانه‌ها و پیگیری پلیس ایران فرایند صدور اعلان قرمز مالک کوروش کمپانی به‌ سرعت رخ داد.

دیدگاهتان را بنویسید