⏺خدابخشی مطالب برنامه رسایی در استودیو را دیکته می‌کرد؛ مجری فقط یک سخنگو بود.

⏺پس از اعلام خبر برکناری خدابخشی که با انتشار متن نامه او خطاب به پیمان جبلی سعی بر استعفا جلوه دادن آن شد، بسیاری از جریان‌های خبری این جابجایی در صدا و سیما را مربوط به برنامه معروف رسایی در استودیوی معاونت سیاسی دانستند.

⏺هر چند گمانه‌زنی‌ها در مورد این برکناری تا حد زیادی درست است اما همه ماجرا نیست.

⏺ذهنیت منفی نسبت به عملکرد خدابخشی در معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما با برنامه گفتگوی ویژه خبری رنگ و بوی دیگری پیدا کرد، درست در جایی که بنا به گفته برخی شاهدان این فرد با حضور در اتاق رژی شخصا برنامه گفتگوی ویژه خبری را هدایت می‌کرد.

⏺بنابر شنیده‌های فضای مجازی شخص مجری برنامه در پرسیدن سوال‌ها کوچک‌ترین نقشی نداشته و علیرضا خدابخشی از اتاق فرمان با استفاده از میکروفنی که صدای آن در گوش مجری پخش می‌شده کل برنامه را هدایت و سوالات را به مجری دیکته می‌کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید