مجری تلویزیون صدا وسیما:
⏺آنهایی که در انتخابات شرکت نکردند مخالف نظام نبودند بلکه به مسائلی از جمله تصویب نشدن قانون حجاب در مجلس قبلی اعتراض داشتند.

❗️پیام داشتیم که افرادی میگفتند این مجلس برای حجاب چه کرد که ما مجددا رای دهیم؟

دیدگاهتان را بنویسید