◀️ بچه‌هایی هم که مصداق ازدیاد جمعیت ایرانی و شیعه بودند، این روز‌ها بین جمعیت یک کشور دیگر قد می‌کشند

◀️ این خانواده پر سر وصدا طی چندماه اخیر به بهانه کار همسر، ایران را ترک کردند و راهی عمان شدند. بچه‌هایی هم که مصداق ازدیاد جمعیت ایرانی و شیعه بودند این روز‌ها بین جمعیت یک کشور دیگر قد می‌کشند

دیدگاهتان را بنویسید