ویدیوی منتسب به آخوند مزاحمی که در داخل یک مرکز درمانی شهر قم، از یک زن به بهانه حجاب اجباری فیلبرداری کرده بود، در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده که نشان می‌دهد نام وی محمد اسماعیلی است و پیشتر در مسابقات تلویزیونی حکومتی به عنوان “قاری” از شهر قم، شرکت کرده است.

طبق آخرین گزارش‌ها، دادستان فاسد قم مدعی شده که در این رابطه، “دستورات قضایی صادر و پرونده قضایی تشکیل شده است.”

هنوز مشخص نیست که دستگاه فاسد قضایی جمهوری اسلامی این پرونده را با چه عنوان و اتهاماتی گشوده، اما سابقا این پرونده‌ها به نفع عوامل “آتش به اختیار” خامنه‌ای و علیه زنان تشکیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید