بر اساس متنی که محمد فرضی کویجی، آسیب‌دیده چشمی اعتراضات سال ۱۴۰۱ در اینستاگرام خود نوشته، جوان دیگری با نام محمدحسین عرفان، آسیب‌دیده چشمی آبان٩٨، به تازگی و در تاریخ ٣ اسفند جاری ١۴٠٢، جان باخته است. عرفان، آبان ۱۳۹۸ با شلیک گلوله ساچمه‌ای، یک چشمش را از دست داد و با چشم دیگرش تنها سی درصد بینایی داشت. چهار سال در پی درمان عوارض ناشی از ساچمه‌ها بود، بارها چشمانش عفونت کرد، دیابت گرفت و سوم اسفندماه، جان باخت.

دیدگاهتان را بنویسید