کانال 13 اسرائیل:
⏺ژنرال هرتزوی هالیوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل  به ژنرال چیکو تامیر، تهیه کننده طرح های عملیات زمینی در غزه، مأموریت داد تا برای عملیات زمینی در لبنان برنامه ریزی کند.

دیدگاهتان را بنویسید