مساحت مناطق تصرف شده توسط ارتش روسیه از زمان ورود به فاز تهاجمی در اواخر ماه اکتبر 2023 تا روز 6 مارس 2024 :
1- جبهه باخموت: 49 کیلومتر مربع
2- جبهه ولیکا نووسیلکا: 8 کیلومتر مربع
3- جبهه اوریخیف: 25 کیلومتر مربع
4- جبهه کوپیانسک-لیمان: 69 کیلومتر مربع
5- جبهه آودیوکا-وولدار: 173 کیلومتر مربع

مجموعا مناطقی به وسعت 324 کیلومتر مربع معادل 0.05 درصد از کل مساحت اوکراین توسط ارتش روسیه تصرف شده است.

برای تصرف این 300 کیلومتر بیشتر از 300 هزار انسان از دو طرف کشته شدند.

دیدگاهتان را بنویسید