مهدی خویی، استاد پیشین جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه خصلت استفاده از رسانه‌های جمعی و رسانه، طبقه متوسطی است، گفت:

«. ممکن است افرادی از طبقات فرودست هم از این شبکه‌ها استفاده کنند، اما به لحاظ ساختاری به دلیل هزینه‌ای که این ابزارها ایجاد می‌کنند، این امکان برای آنها وجود ندارد.»

محدودیت‌های ناشی از فقر در دسترسی به اینترنت و تکنولوژی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر کیفیت زندگی افراد داشته باشد. این شامل محدود شدن دسترسی به فرصت‌های آموزشی، امکانات کسب و کار آنلاین، خدمات بهداشتی از راه دور، و اطلاعات ضروری می‌شود.

هزینه اشتراک اینترنت در ایران، با توجه به کیفیت و سرعت مورد نیاز، می‌تواند برای خانوارهای فقیر به بار مالی قابل توجهی تبدیل شود. علاوه بر این، هزینه‌های مرتبط با خرید فیلترشکن‌ها که تحت سیطره مافیای حکومتی است نیز باید در نظر گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید