گرافیک به روز شده از رویدادهای دریایی مرتبط با حوثی ها، لیست های بصری شناورها به همراه نوع حوادث گزارش شده توسط سازمان های امنیتی دریایی در منطقه است.

64 رویداد ذکر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید