مرد افغانی پس از خوراندن مواد مخدر به این دختر تجاوز جنسی کرده بود.
نشنال اینترست در گزارشی نوشته بود که بیش از نیمی از موارد تجاوز جنسی در اتریش توسط افغانی ها انجام می‌شود‌.

دیدگاهتان را بنویسید