ترکیه ۸۷٪
روسیه ۵۱.۷٪
انگلستان ۶۷.۵٪
آلمان ۷۶.۵٪
اسرائیل ۷۰.۵٪
مالزی ۷۴٪
فرانسه ۴۷.۵۱٪
ایتالیا ۶۳.۹٪
برزیل ۷۹.۲٪
مکزیک ۵۷.۲٪
کره جنوبی ۶۶.۲٪
ایران «با ۸٪ آراء باطله» ۴۰٪
ایران «بدون آراء باطله» ۳۲٪

دیدگاهتان را بنویسید