◀️ با حضور مجدد ترامپ در قدرت آمریکا در بست در کنار نتانیاهو قرار خواهد گرفت.

◀️ چه بایدن بر سر کار باشد و چه ترامپ وارد کاخ سفید شود، فشارها بر ایران افزایش خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید