در شب 4 تا 5 مارس 2024، یگان ویژه GUR وزارت دفاع اوکراین “گروه 13” با پهپادهای نیروی دریایی “ماگورا V5” به کشتی گشتی حمله کرد که در نتیجه آن به ناحیه سمت عقب، راست و چپ کشتی آسیبی وارد شد.

این ماموریت با همکاری نیروهای دریایی نیروهای مسلح اوکراین و با حمایت وزارت تحول دیجیتال اوکراین، – HUR انجام شد.

دیدگاهتان را بنویسید