⏺ طبق اطلاعات اطلاعاتی بریتانیا، ارتش روسیه در طول فوریه 2024 روزانه حدود 983 پرسنل را از دست داده است.

دیدگاهتان را بنویسید