نخستین جلسه دادگاه امیرحسین مقصودلو، خواننده معروف به امیر تتلو، با قرائت کیفرخواست در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. رسانه‌های حکومتی به اتهامات منتسب به او اشاره نکرده‌اند.

▫️طرف لیترالی صورتش دفتر نقاشیه باز آخونده قیافش وحشتناکتره. این آخوند چیست واقعا ؟

دیدگاهتان را بنویسید