او در جریانات انقلاب #مهسا_امینی معترضان را مشتی فاحشه خواند که به‌دنبال هوس‌بازی هستن. همین‌طور او معتقد است که تمامی علوم باید اسلامی‌سازی بشن.
شعور رأی‌دهندگان در همین حده دوستان.

دیدگاهتان را بنویسید