◀️ حتما شما نیز ماجرا برگزاری انتخابات را در سریال طنز برره به یاد دارید اما ماجرا زمانی طنز آمیز و البته تاسف بار خواهد شد اگر بدانید چیزی شبیه به همان روش این بار در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران نیز برگزار شده است!

◀️ ماجرا از این قرار است که در دانشکده مکانیک، برق و كامپيوتر که ریاست آن بر عهده دکتر محمد ناصر مقدسی است انتخاباتی برای پست مدیر گروه مکانیک برگزار شده است که در آن پس از رای گیری میان 2 کاندیدا یکی 5 رای آورده و دیگري 1 رای که آن یک رای هم خودش به خودش داده است!

◀️ پس از برگزاری این انتخابات رئیس دانشکده آقای دکتر مقدسي، آقای علی عبداللهی که تنها یک رای که خودش به خودش داده بود را به عنوان مدیر گروه مکانیک انتخاب و به دانشگاه معرفی میکند!

دیدگاهتان را بنویسید