اگر این مسئولیت شناسی و ولایت مداری نیست، پس چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید