برخی منابع خبری مدعی شدند که در این حمله پسر ابوعلی جواد، محافظ شخصی سید حسن نصرالله بشدت زخمی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید