دیسکوی اسلامی!!

مدیر ارشاد استان کرمانشاه کنسرت «ناصر زینلی» در این شهر را لغو کرد.

او درباره دلایل لغو این کنسرت  و عدم صدور مجوز به آن از برچسبی غیر متعارف استفاده کرده و مدعی شده:

برای صیانت از مردم کرمانشاه به جهت عدم حضور در « دیسکوی اسلامی » شخصا تصمیم به لغو این کنسرت گرفتم!

دیدگاهتان را بنویسید