هواپیماهای نظامی آمریکایی حدود ۳۸۰۰۰ وعده غذایی را به عنوان بخشی از دور اول کمک های اضطراری مورد تایید بایدن به غزه رها کرد.

دیدگاهتان را بنویسید