آمار نمایندگان منتخب این دوره مجلس نشان می دهد که بسیاری از آنها ۴ یا ۵ درصد آرای واجدین شرایط رای دهی را کسب کرده اند. آن کمپین انتخاباتی اشرافیت ۴درصدی را یادتان هست؟
‏ظاهرا آن مساله ادعایی که حل نشد؛ اما مجلس را به همان سبک درآوردند
‏⁧ #مجلس_۴درصدی_ها⁩!

دیدگاهتان را بنویسید